OTOP บ้านมอญ จ.นครสวรรค์

http://otopbanmon.siam2web.com/

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

  1. บิดา - มารดา ปู่ย่า ตายาย ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ ความชำนาญ การทำช่างปั้นดินให้แก่ลูกหลาน
  2. อบรมการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาแก่นักเรียนและเยาวชนในหมู่บ้าน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
  3. ฝึกอบรมมัคคุเทศน์แก่เยาวชน เพื่อนำเที่ยวคนที่เข้ามาเยี่ยมชมหมู่บ้าน OTOP
  4. จัดตั้งพิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้
  5. โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา ตำบลบ้านแก่ง จัดทำหลักสูตรท้องถิ่นการทำเครื่องปั้นดินเผา เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและเรียนรู้
Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 13,537 Today: 5 PageView/Month: 45

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...